ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ - 20 Ανθρωποώρες ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΟΥΣ / ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ - 10 Ανθρωποώρες ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ /